SAKAI KOUKODOUSAKAI KOUKODOU

tel_icon

Telephone

+81 3-3841-0850

Company

メインビジュアルメインビジュアル

SAKAI KOUKODOU Company Profile

Company Name Seiga Co., Ltd.
Head Office 4-16-3 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo
Shop Address Nakamise shop
Asakusa 1-20-1 Taitouku,
Tokyo, Japna111-0032
TEL & FAX +81 3-3841-0850

Denpoin store
Asakusa 1-39-1 Taitouku,
Tokyo, Japna111-0032
TEL & FAX +81 3-6231-7772
Established in 2008/5/1
President Sakai Tatsumasa
Our business Ukiyo-e spread promotion and product development and sales
Capital 6,000,000 yen

Access

SAKAI KOUKODOU YAMAFUJISAKAI KOUKODOU YAMAFUJI

SAKAI KOUKODOU YAMAFUJI

Nakamise shop
Asakusa 1-20-1 Taitouku,
Tokyo, Japan 111-0032
TEL & FAX +81 3-3841-0850
Business Hours: 9:00~18:00

SAKAI KOUKODOU SEIGASAKAI KOUKODOU SEIGA

SAKAI KOUKODOU SEIGA

Denpoin store
Asakusa 1-39-1 Taitouku,
Tokyo, Japan 111-0032
TEL & FAX +81 3-6231-7772
Business Hours: 11:00~12:00 15:00~18:00